Własna firma czy jednak etat? Czy warto ryzykować?Czym jest start-up?Od czego zacząć przy zakładaniu firmy?Dlaczego biznesplan jest taki ważny?Skąd pozyskać fundusze na założenie i rozwój własnej firmy?Formy opodatkowania firm w PolsceCzym są raje podatkowe?

Wiele osób zastanawia się czy lepiej szukać pracy na etacie czy założyć swoją firmę? Jedna i druga opcja ma swoje wady i zalety, choć trzeba przyznać, że umiejętne prowadzenie własnej działalności gospodarczej może przynieść nie tylko większy przychód do gospodarstwa domowego, ale także i większą satysfakcję. Do tego należy dodać nienormowany i elastyczny czas pracy, bycie szefem samemu sobie oraz nielimitowane możliwości rozwoju w każdym kierunku.

Należy jednak wiedzieć, że założenie własnej firmy wiąże się z ryzykiem. Ekonomiści twierdzą, że młody przedsiębiorca powinien posiadać środki na utrzymanie działalności minimum przez rok. Niestety, nie każdego na to stać. Dlatego warto zaufać profesjonalistom, którzy niejedną działalność gospodarczą już założyli i potrafią poruszać się po krętych ścieżkach prawno- ekonomiczno- urzędowych. Pomogą nie tylko zrobić analizę rynku dla danej działalności, ale także napisać biznesplan, pozyskać fundusze na założenie i rozwój firmy, dokonać wszelkich wymaganych rejestracji, dobrać odpowiednią i korzystną formę opodatkowania, a także udzielić wszelkich porad prawnych i ekonomicznych na każdym etapie prowadzenia przedsiębiorstwa. Dzięki fachowej pomocy ryzyko się zmniejsza.

Start-up to firma, która dopiero powstaje. Zaczyna od pomysłu, a następnie realizuje wszystkie kolejne kroki do osiągnięcia sukcesu. Osoby, które zakładają start-upy to najczęściej ludzie młodzi, kreatywni, którzy ukończyli dopiero studia i nie chcą pracować w dużych korporacjach, bowiem mają wiele pomysłów na rozwój swój, ale też i współczesnych technologii. Założenie start-upu wiąże się zazwyczaj z niskimi kosztami, ale i dość sporym ryzykiem. Dlatego tak ważne w tym przypadku są wiedza, ciągły rozwój i poszerzanie wiedzy oraz prawidłowe przejście przez wszystkie etapy zakładania działalności gospodarczej.

Chcąc obniżyć koszty start- upowcy wynajmują pomieszczenia lub biurka na zasadzie coworkingu, poszukują różnych źródeł finansowania firmy, jak na przykład granty czy dotacje unijne, a także biorą udział w bezpłatnych lub niskobudżetowych szkoleniach.

Przede wszystkim liczy się pomysł, czyli to w czym dane przedsiębiorstwo będzie się specjalizować. Im bardziej unikalny, posiadający małą konkurencję na rynku, tym większe szanse na powodzenie. Potem trzeba napisać biznesplan, ustalić nazwę firmy, zebrać fundusze i udać się do odpowiednich urzędów celem zarejestrowania działalności. Brzmi prosto i łatwo, ale w rzeczywistości wcale tak nie jest. Dlatego warto skorzystać z pomocy radców prawnych i ekonomistów, którzy podpowiedzą jaka forma rejestracji firmy będzie najkorzystniejsza, w jaki sposób ją opodatkować, jakie wnioski do jakiego urzędu złożyć, skąd wziąć fundusze na rozwój i reklamę, jakie szkolenia należy odbyć itp.

Start-upowcy zazwyczaj zakładają jednoosobowe działalności gospodarcze. W tym celu należy udać się do Urzędu Miasta lub Gminy, aby złożyć odpowiedni wniosek o nazwie CEIDG-1(Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej) . Można to także zrobić online, za pomocą pełnomocnika bądź wysyłając listem poleconym. Nie wolno zapomnieć we wniosku zaznaczyć wybranej przez siebie (najlepiej po konsultacji z doradcą) formy opodatkowania oraz kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności, które będą określać rodzaj wykonywanych usług. Kolejne kroki to ustalenie formy prowadzenia rachunkowości, zgłoszenie założenia działalności w Urzędzie Skarbowym gdzie otrzymuje się numer NIP, wizyta w GUS w celu otrzymania REGONU oraz zgłoszenie w ZUS ewentualnych pracowników. Na końcu, młodego przedsiębiorcę, czeka wizyta w wybranym banku oraz założenie numeru rachunku bankowego.

Biznesplan to nic innego jak zestawienie wszystkich plusów i minusów założenia danej firmy. Dzięki temu dokumentowi można sprawdzić rentowność przyszłego przedsiębiorstwa czy start- upu.

Dobrze napisany biznesplan określa rodzaj zakładanej firmy, formę jej działalności, rodzaje wykonywanych usług, strategię marketingową, a także zawiera analizę SWOT, czyli opis i sprecyzowanie wszystkich mocnych i słabych stron firmy oraz jej szans i zagrożeń, jak również krótką charakterystykę zarządzania i finansowania.

Biznesplan jest niezbędny przy ubieganiu się o wszelkiego rodzaju dofinansowania oraz pożyczki bankowe.

Pieniądze a raczej ich brak są częstym czynnikiem hamującym młodego przedsiębiorcę w jego działaniach. Nie każdy bowiem posiada odpowiednio wysoką kwotę na założenie i rozwój działalności gospodarczej, a także utrzymanie jej przynajmniej przez rok. Dlatego warto rozejrzeć się za odpowiednimi funduszami, które można pozyskać dzięki wiedzy i doświadczeniu zawodowych ekonomistów i radców prawnych.
Pieniądze na rozwój przedsiębiorstwa można uzyskać poprzez:

 • Fundusze Europejskie
 • Fundusze z Urzędu Pracy
 • Dotacje i programy pożyczkowe
 • Pożyczki bankowe
 • Inkubatory Przedsiębiorczości i Technologiczne
 • Pozyskanie sponsora, inwestora, partnera biznesowego lub wspólnika

Formę opodatkowania nowej firmy zgłasza się w formularzu CEDIG-1.
Powstające przedsiębiorstwo można opodatkować za pomocą:

Zasad ogólnych– które narzucane są osobom, które nie wybiorą samodzielnie formy opodatkowania. Osoby, które osiągają przychód do 85528 złotych płacą 18 podatku i odejmują kwotę 556zł 02 grosze. Podatnicy przekraczający 85528 złotych odprowadzają 14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł.

Podatku liniowego- tu obowiązuje jedna stawka opodatkowania dochodu, wynosząca 19%. Ta forma podatku nie pozwala na korzystanie z ulg i zwolnień oraz rozliczania się ze współmałżonkiem.

Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych- to forma opodatkowania przeznaczona dla nowych, jak również małych podmiotów gospodarczych. Warunkiem jest nie przekroczenie 250 000 euro przychodu w ubiegłym roku rozliczeniowym. Rozliczanie się tą metodą nie pozwala na korzystanie z ulg na dzieci oraz na działalność badawczo- rozwojową.

Karty podatkowej- dzięki niej opłaca się stałą kwotę podatku, niezależnie od dochodów jakie są osiągane. Ta forma opodatkowania zalecana jest start- upom i małym firmom, które dopiero stawiają swoje pierwsze kroki na rynku przedsiębiorców.

Rajami podatkowymi nazywane są państwa, w których forma opodatkowania przedsiębiorstw zagranicznych jest bardzo łagodna. Kraje te nie podlegają kontroli polskich organów podatkowych. Poprzez zakładanie spółek i współpracę z nimi, na terenie tych państw, dochodzi do transferów zysków osiąganych w Polsce, a tym samym także płacenie mniejszych podatków. Co więcej takie transfery są często przeprowadzane zgodne z polskim prawem, pomimo że raje podatkowe są przez nasze Ministerstwo Finansów jako kraje, które stosują szkodliwą konkurencję podatkową.

Kraje, które nie nakładają podatków lub nakładają je w bardzo niskich kwotach to między innymi:

 • Andora
 • Barbados
 • Bahamy
 • Hongkong
 • Liechtenstein
 • Malediwy
 • Mauritius
 • Monako
 • Panama,
 • Seszele